حضور شرکت IMNS در نمایشگاه بین‌المللی تهران از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ ، رویدادی که در آن آخرین دستاوردها و تحولات عرصه فناوری‌نانو در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت. در این جشنواره شرکت لوتوس اولین تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ساخت ایران که یک افزاره میکرو-نانومتری است که با استفاده از پروسه MEMS/NEMS ساخته می‌شود به نمایش گذاشت. در حال حاضر، شمار قابل‌توجهی از آزمایشگاه‌‌های مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور به میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مجهز شده‌اند. آنالیز AFM یک آنالیز بسیار قوی و دارای مدهای متنوع و کاربردی است، اما به دلیل گران بودن تیپ آن، این آنالیز مورداستفاده گسترده محققان قرار نگرفته است و مراکز نیز به همین دلیل یا از ارائه خدمات به بیرون خودداری کرده و یا به‌صورت کاملاً  محتاطانه و با تعداد کم به سرویس‌دهی می‌پردازند. با ایجاد فضا برای ساخته‌شدن تیپ AFM در کشور و شکسته شدن قیمت جهانی آن، این آنالیز می‌تواند به‌صورت گسترده مورد استفاده محققان و پژوهشگران کشور قرار گیرد.