شرکت نانو حسگرهای هوشمند لوتوس اقدام به فروش تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)  در ۲ مد  CONTACT و  NONCONTACT با پوشش های متفاوت می نماید . برای اطلاعات بشتر به نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه ۹۸ برگزار می شود مراجعه فرمایید همچنین میتوانید در این نمایشگاه ثبت سفارش داشته باشید.