نمایشگاه ساخت ایران به‌منظور رونق هرچه بیشتر بازار شرکت‌های عرضه‌کننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ایجاد یک بستر دائمی برای همرسانی عرضه و تقاضا آن،برگزار می گردد. حضور شرکت لوتوس و دریافت درجه سطح یک برای محصولات  خود یک امتیاز اساسی برای شرکت محسوب میگردد.